Financiering

De afgelopen jaren hebben wij een netwerk opgebouwd in Europa van banken en investeerders. Hydrelio is gecertificeerd en financierbaar en daardoor een betrouwbare innovatie wereldwijd. Wij kunnen mee denken in de business case en of mee ontwikkelen van solar floating velden.
Ook kunnen wij als financierder optreden als u wel een locatie heeft, maar niet het financiële vermogen heeft voor deze investeringen of niet de risico’s wil lopen als organisatie

WESC0

Wij als team Wattco hebben een financierder gevonden die een standaard heeft ontwikkeld voor financiering van solar floating parken.

Water ESCo is een organisatie die de investering doet, het onderhoud en de risico’s van het solar floating project waarborgt en beheert. De tegen prestatie is een contract voor het afnemen van de groene opgewekte stroom voor minimaal 15 jaar en WESCo heeft de verplichting u de afgesproken kWh groene stroom daadwerkelijk elk jaar te leveren. U heeft de optie om de solar floating installatie over te nemen voor een levensduur van nog eens 15 jaar energie productie.

zakenman-Solar-floating